Hyalase

Upplösning av läpp filler , Borttagning av filler i Göteborg

Överblick

Botox Göteborg

Bäst resultat 1 behandling
Botox Göteborg

Hållbarhet
Alltid

Botox Göteborg

Behandlare
Legitimerade vårdpersonal

Botox Göteborg

Tillbaka till rutiner
2-4 timmar

Botox Göteborg

Tid
20-45 min

Botox Göteborg

Bedövning
Ja

Botox Göteborg

Komplikation
Medium

Botox Göteborg

Vila
1-3 timmar

Hyalase överblick

Bäst resultat

1 behandling

Återhämtning

3-4 timmar

Tillbaka till rutiner

Samma dag

Behandlingstid

20-40 min

Duration av resultat

Alltid

Komplikationsrisk

Medium

Behandlare

Legitimerade vårdpersonal

Bedövningsmedel

Bedövningssalva

Det finns många fall där fillerbehandlingen har gått fel och att detta inte har identifierats eller behandlats i tid. Detta beror oftast på att behandlingen har utförts av någon som inte är utbildad eller kvalificerad, inte nödvändigtvis för att utföra behandlingen utan att upptäcka det i god tid när något går fel.

Därför är det extremt viktig att du som kund söker upp en utbildad och legitimerad behandlare när du vill utföra fillerbehandling eller ta bort fillers. 

Det är viktigt att förstå att även om dermal fillers inte är receptbelagda läkemedel, så är den medicinen som behövs för att lösa upp fillers, hyaluronidas (Hyalase), receptbelagd. Ansiktets anatomi är dessutom komplicerad, och det är lämpligt att endast låta medicinskt kvalificerade läkare utföra Hyalase behandlingar.

Vad är Hyalase?

Hyaluronidase även känd som hyalase är ett enzym som bryter ner hyaluronsyra. Med den ökande populariteten för fillers har hyaluronidase blivit ett viktigt läkemedel för korrigering av komplikationer och otillfredsställande resultat efter fillers injektion. Av denna anledning krävs tillräcklig kunskap om hyaluronidase när man utför behandlingar med användning av hyaluronsyra fillers. På JQ klinik utförs  Alla injektionsbehandlingar utförs av legitimerade tandläkare så om du överväger en Hyalase eller borttagning av fillers, vet du att du kommer att vara i säkra händer hos oss.

Hur fungerar uppläsning av fillers med hjälp av Hyalase??

Hyaluronidas är ett upplösbart proteinenzym som vanligtvis används för att bryta ner Hyaluronsyra som finns i dermal filler. Det fungerar genom att bryta upp de bindningar som håller ihop HA-molekylerna och uppmuntrar kroppen att absorbera dessa molekyler i en naturlig process som kroppen vet hur den ska göra på egen hand. Detta uppnås genom att öka vävnadens permeabilitet, dela upp de molekylära bindningar som håller ihop Hyaluronsyran och främja de naturliga cellulära processer som ansvarar för dess spridning.

Hur förbereder jag mig för hyaluronidas?

Veckan före behandlingen bör du undvika att ta aspirin (om inte läkaren har ordinerat det), ibuprofen, E- och C-vitamin och fiskoljetillskott. Dessa kan öka blödningen och blåmärken.
Du måste informera din behandlare om alla receptbelagda läkemedel du tar.

Hur snabbt kan man lösa upp fillers?

Om du har fått dermal filler rekommenderas det att man inte löser upp den av kosmetiska skäl förrän 14 dagar efter den första behandlingen, eftersom det är osannolikt att man har sett det slutliga resultatet på grund av svullnaden.

Om kärlkompromiss uppstår efter dermal fillerbehandling kan Hyaluronidas administreras omedelbart och bör inte fördröjas.

Får man göra fillers igen efter Hyalase?

Ja, men man bör vänta 14 dagar efter behandlingen eftersom hyaluronidaset kan bryta ner det nya filler. Om du vill göra detta kan vi erbjuda dig dermal re-fill behandlingen till ett rabatterat pris. Detta är något som majoriteten av kunderna väljer att göra.

Hur ska jag göra för att boka Hyalase-behandling?

Steg ett - Samråd och samtycke

Det är viktigt att förstå att även om dermal fillers inte är receptbelagda läkemedel, så är den medicinen som behövs för att lösa upp fillers, hyaluronidas, receptbelagd. Ansiktets anatomi är dessutom komplicerad, och det är lämpligt att endast låta medicinskt kvalificerade läkare utföra fillerbehandlingar.

Vid ankomsten till kliniken kommer din behandlare att fylla i ett detaljerat formulär med personuppgifter och medicinsk historia tillsammans med dig.

Vi kommer att diskutera din sjukdomshistoria och tydliggöra det realistiska, förväntade resultatet av fillerbehandlingen.

Vår Behandlare på JQ.Klinik kommer också att beskriva eventuella biverkningar och fråga om du förstår sammanfattningen av den behandling du ska få.

Denna process ska ta så lång tid som du behöver och ge dig möjlighet att väga fördelarna mot riskerna.

Du kommer att underteckna och datera dina ifyllda formulär och en samtyckesblankett.

Ta dig tid att överväga om det är rätt för dig och var noga med att fråga vad uppföljningsproceduren är och att behandlaren har möjlighet att träffa dig om det skulle uppstå problem.

Visa mer Minimera

Steg två - Hyalase Behandlingen

Din behandlare på JQ.Klinik kan be dig att ta ett “före” foto. Detta gör vi för vår journal och om du ger samtycke så kan det publiceras på socialamedier.

Under den första delen av behandlingen kommer din behandlare att rengöra huden och ge dig ett bedövningsmedel för att göra behandlingen så bekväm som möjligt.

Behandlaren tar bort eventuellt smink och steriliserar det område som ska behandlas med en antibakteriell/alkoholisk torkduk.
Din behandlare kommer att märka upp huden och sedan använda en mikronål eller en kanyl för att injicera små mängder hyaluronidas i det område där fillers har placerats.

När hyalase har injicerats kommer din behandlare att massera området för att se till att det är jämnt fördelat och kan lösa upp allt fillers i området.

Behandlingar för upplösning av filler kommer sannolikt att kännas obekväma och ovanliga eftersom huden punkteras och fylls, men det ska inte vara outhärdligt.

Resultaten kommer ofta att synas omedelbart; även om det för vissa fillerprodukter tar 24-48 timmar innan resultaten syns.

Visa mer Minimera

Steg tre - Återbesök

Din behandlare på JQ.Klinik kommer att erbjuda dig en tid för återbesök senast 2 veckor genomförd behandling. Detta för att vi vill säkerställa att du är nöjd med behandlingen. 

Steg fyra - Upprepad behandling

Beroende på om det befintliga fillern har lösts upp helt och hållet kan du behöva ytterligare en behandling för upplösning med Hyalase.

Din behandlare kommer att ge dig råd om när du kan behöva en ny behandling.

Vad används hyaluronidase till?

hyaluronidase är ett viktigt läkemedel för korrigering av komplikationer och otillfredsställande resultat efter fillers injektion.

Vilka är riskerna och potentiella biverkningar av Hyalase?

Precis som alla andra injektionsbehandlingar finns det  risk att  du får blåmärken på behandlingsområdet. En viss svullnad kan förekomma som försvinner efter ett par timmar. Några mindre vanliga hyaluronidase-biverkningar kan  rodnad, ömhet eller kliande känsla vid behandlingsområdet. Innan hyalase behandlingen, prata med oss om eventuella mediciner du tar, eftersom reaktioner mellan hyaluronidase och vissa mediciner kan leda till farliga biverkningar.

Rulla till toppen