Botox Göteborg

Botox Göteborg, Kråksparkarna eller arga rynkan?  Vi svarar på dina frågor.

Rynkbehandling Överblick

Bäst resultat

1 behadnling

Återhämtning

Inga

Tillbaka till rutiner

Samma dag

Behandlingstid

30 min

Duration av resultat

3-6 månader

Komplikationsrisk

Låg

Behandlare

Legitimerad vårdpersonal

Bedövningsmedel

Inga

Rynkbehandling överblick

Bäst resultat

1 behandling

Återhämtning

Inga

Tillbaka till rutiner

Samma dag

Behandlingstid

30 min

Duration av resultat

3-6 månader

Komplikationsrisk

Låg

Behandlare

Legitimerade vårdpersonal

Bedövningsmedel

Inga

Antirynk behandling, även känd som Botox, används ofta för att få musklerna i ansiktet att slappna av och hjälper till att minska och i vissa fall helt eliminera rynkor, särskilt de som uppstår på grund av ansiktsuttryck, till exempel i arga rynkan i pannan och Kråksparkarna .

Botox Göteborg är den bästa behandlingen för pannrynkor, kråksparkarna och rynkor mellan ögonbrynen (arga rynkan). Botox Göteborg går även att behandla linjer och rynkor i andra delar av ansiktet, t.ex. rökarlinjer, och för att lyfta t.ex. ögonbrynen (även känd som ögonbrynslyft) eller kaninlinjer.

Utöver estetiska behandlingar kan Botox Göteborg också behandla huvudvärk (migrän), minska ett gummy smile, tandgnissling och överdriven svettning (Hyperhidros).

Botox Göteborg

Hur fungerar BOTOX?

Botox injiceras genom små och mycket tunna nålar och verkar lokalt kring injektionsområdet genom att blockera nervimpulser till muskler eller körtlar. Detta orsakar en tillfällig avslappning av muskeln.

Effekten av Botox kommer inom några dagar, utvecklas gradvis och blir synlig maximalt efter 7-14 dagar. Effekten är beroende av given dos och injektionsteknik. Effekten av Botox behandlingen kvarstår 3-6 månader beroende på vilket område som behandlas. Upprepade behandlingar krävs för att bibehålla den önskade effekten av eventuella antirynkinjektioner.

Vilka rynkor behandlas vanligtvis med botox Göteborg?

Det finns ett antal olika kosmetiska användningsområden för Botox Göteborg och andra botulinumtoxin. Det kan användas för:

Ideala kandidater för rynkbehandlingar med botulinumtoxin är de som har dynamiska rynkor som syns när ansiktet rör sig. Om du har djupare, statiska rynkor (som är synliga även när ansiktet inte rör sig) kan du behöva en kombination av dermal fillers och Botox® för att uppnå önskat resultat.

Hur förbereder jag mig för Botox behandling?

En vecka före behandlingen mot rynkor bör du undvika att ta aspirin, ibuprofen, E-vitamin och fiskoljetillskott. Dessa kan öka blödningar och blåmärken. Du kan dock ta paracetamol vid behov.

Om du tar någon utskriven medicin, inklusive aspirin, ska du inte sluta ta den – rådgör först med din behandlare på JQ.Klinik som också är en ST-tandläkare.

Undvik att dricka alkohol 24 timmar före behandlingen, eftersom detta också ökar risken för blåmärken.

Hur går en Botox behandling till?

Steg ett - Samråd och samtycke

Det är viktigt att förstå att Botox® är ett receptbelagt läkemedel. Det är ett obligatoriskt krav att konsultationen utförs av en legitimerade behandlare 48 timmar innan behandling. Detta ger dig tid att överväga allt som togs upp under konsultationen, inklusive riskerna, och ger dig en ” betänketid “.

Vid ankomsten till kliniken kommer din behandlare att fylla i ett detaljerat formulär med personuppgifter och medicinsk historia tillsammans med dig.

Vi kommer att diskutera din sjukdomshistoria och tydliggöra det realistiska, förväntade resultatet av fillerbehandlingen.

Vår Behandlare på JQ.Klinik kommer också att beskriva eventuella biverkningar och fråga om du förstår sammanfattningen av den behandling du ska få.

Denna process ska ta så lång tid som du behöver och ge dig möjlighet att väga fördelarna mot riskerna.

Du kommer att underteckna och datera dina ifyllda formulär och en samtyckesblankett.

Ta dig tid att överväga om det är rätt för dig och var noga med att fråga vad uppföljningsproceduren är.

Visa mer Minimera

Steg två - Botox Behandlingen

Din behandlare på JQ.Klinik kan be dig att ta ett “före” foto. Detta gör vi för vår journal och om du ger samtycke så kan det publiceras på socialamedier.

Din behandlare rengör det område som ska behandlas med en antibakteriell/alkoholisk torkduk. Därefter ber hon dig att röra ansiktet med överdrivna ansiktsuttryck. Detta hjälper oss att identifiera de rätta musklerna att rikta in oss på. 

Din behandlare på JQ.klinik kommer att använda en mikronål, en spruta och en flaska med botulinumtoxin för att injicera små mängder toxin i musklerna under huden. Detta kan vara smärtfritt eller kännas som ett litet stick. Behandlaren kommer att injicera på flera ställen, beroende på vilket eller vilka områden som ska behandlas.

Visa mer Minimera

Steg tre - Återbesök

Din behandlare på JQ.Klinik kommer att erbjuda dig en tid för återbesök senast 2 veckor genomförd behandling. Detta för att vi vill säkerställa att både du och vi är nöjda med behandlingen. 

Steg fyra - Upprepad behandling

Beroende på hur snabbt din kropp bryter ner toxinet behöver du en ny behandling 12-24 veckor efter den första behandlingen.

Botox eftervård

Efter din Botox®-behandling kan du fortsätta din vanliga dag. Det är dock viktigt att du följer din behandlares råd noggrant. På så sätt kan du få maximal effekt av behandlingen och minska risken för komplikationer.

För att få ut det bästa av din rynkbehandling måste du:

  • Undvika att röra eller massera det behandlade området och undvik ansträngande träning under 24-48 timmar efter behandlingen. Om du inte gör det kan det leda till att toxinet flyttar sig i muskler som det inte ska.
  • Det tar cirka 72 timmar innan behandlingen börjar verka och 2 veckor innan effekterna är fullt synliga, även om du kan känna den största effekten efter 7 till 10 dagar.
  • Kontakta din behandlare om du får några ovanliga resultat, till exempel långvariga blåmärken, svullnad, irritation eller infektion.

Gör det ont att få BOTOX?

En BOTOX-behandling tar oftast endast några få minuter med några små stick som de flesta upplever som ofarlig. Smärta är dock något individuellt och vissa personer kan uppleva mer smärta än andra. Då kan lokala anestesi användas vid behov för att minska smärtan. Små nålar och rätt teknik brukar även minska smärtupplevelsen.

Är Botox farligt?

BOTOX kan vara farligt om man får stora mängder av läkemedlet i blodcirkulationen. Mängden BOTOX som används vid en behandling är extremt liten – Miljarddelar av ett milligram. För en vanlig behandling av rynkor i pannan och kråksparkarna används 50 enheter. Det som visats vara farligt är ca 3000 enheter i blodcirkulationen. Något säkert fall av allergi har hittills inte rapporterats.

Vilka är förekommande biverkningarna av botoxbehandling?

Botulinumtoxininjektioner är relativt smärtfria. På JQ.Klinik kan du få lokala anestesi om du vill. Vanliga biverkningar av botox behandling kan vara rodnad, svullnad och blåmärken. Dock tenderar dessa biverkningar att vara lindriga och försvinna helt efter bara några få dagar. Vill du veta mer om biverkningarna av botox injektion är du välkommen att kontakta oss.

Får jag genomgå en botoxbehandling om jag är gravid eller ammar?

För att det saknas studier som har testat behandling med botox på ammande/gravida kvinnor rekommenderar vi att man ska avstå från behandlingen under dessa perioder.

Botox (Rynkbehandling), Hur mycket kostar det?

Botulinumtoxin injektioner debiteras vanligtvis per område, men man kan få bättre priser om man köper flera tillsammans.

Ett område Botox hos JQ.Klinik kostar 2000kr.

Se upp för mycket billiga priser. Det kan vara så att dessa behandlare inte använder licensierade produkter av botulinumtoxin eller att de inte är tillräckligt medicinskt kvalificerade.

Botox före efter

Ansvarsfriskrivning för JQ.Klinik

Information på JQ.Klinik.se är INTE avsedd som medicinsk rådgivning utan enabart för att förmedla information.

Innan du genomgår någon icke-kirurgisk kosmetisk behandling som nämns någonstans på JQ.Klinik.se bör du rådgöra med vår kvalificerad och ackrediterad behandlare som är ordentligt utbildad och fullt försäkrad för att utföra den behandling du är intresserad av. Varken författaren till guiderna eller bloggartiklarna, eller den behandlare som har verifierat guiderna,  kan hållas ansvariga för eventuella förluster eller anspråk som uppstår till följd av användning eller missbruk av innehållet på JQ.Klinik.se.