Botox Gummy smile

Le med självförtroende med en botox behandling av Gummy Smile på JQ.Klinik i Göteborg.

Överblick

Botox Göteborg

Bäst resultat
1 behandling

Botox Göteborg

Hållbarhet
+6 månader

Botox Göteborg

Behandlare
Legitimerade  vårdpersonal

Botox Göteborg

Tillbaka till rutiner
Samma dag

Botox Göteborg

Tid
30-45 min

Botox Göteborg

Bedövning
Nej

Botox Göteborg

Komplikation
Låg

Botox Göteborg

Vila
1 dygn

Gummy smile överblick

Bäst resultat

1 behandling

Återhämtning

Inga

Tillbaka till rutiner

Samma dag

Behandlingstid

30 min

Duration av resultat

3-6 månader

Komplikationsrisk

Låg

Behandlare

Legitimerade vårdpersonal

Bedövningsmedel

Inga

Botox används i första hand för att slappna av i ansiktets muskler för att reducera rynkor, särskilt de som uppstår vid ansiktsuttryck, men botulinumtoxin kan också användas för att minska ett gummy smile.

Ett Gummy smile är när tänder och en betydande del av tandköttet syns när en person ler. Det finns en mängd olika orsaker, från käke- och tandutvecklingsproblem till stora tänder.

En orsak är att den muskel som styr överläppen kan vara hyperaktiv, vilket gör att överläppen höjer sig högre än normalt när man ler. I sådana fall kan Botox även känd som botulinumtoxin användas för att minska muskelns aktivitet, vilket i sin tur minskar överläppens upphöjning när du ler.

Hur fungerar BOTOX Gummy smile?

Muskelsammandragning sker när nerverna släpper ut en signalsubstans (acetylkolin) till muskelcellerna, vilket gör att dessa celler drar ihop sig. När Botox® eller andra botulinum-toxin injiceras i en muskel förhindras frisättningen av acetylkolin från de nerver som stimulerar muskeln. Muskelsammandragningarna försvagas, vilket förhindrar att läpplyftsmusklerna drar ihop sig så mycket.

Efter den första behandlingen kommer lyftmusklerna i överläppen sk. Gummy smile att atrofiera (förgås något). Detta kommer att leda till att överläppen inte höjer sig så mycket när du ler.

Vem kan genomgå en Botox behandling för Gummy Smile?

Botox eller andra botulinum-toxin rekommenderas endast för vuxna från 18 år och äldre. Om du är osäker på om du har ett Gummy smile leende, som avslöjar mer tänder och tandkött än du vill när du ler, kan Botox vara en möjlig behandling för att åtgärda detta.

Hur förbereder jag mig för Botox behandling?

En vecka före Gummy smile behandling med botulinum-toxin bör du undvika att ta aspirin, ibuprofen, E-vitamin och fiskoljetillskott då dessa ämnen kan öka blödningar och blåmärken, men du kan ta paracetamol vid behov.

Om du tar någon utskriven medicin, inklusive aspirin, ska du inte sluta ta den – rådgör först med din din läkare eller vår utövare på JQ.Klinik som är en ST-tandläkare.

Undvik att dricka alkohol 24 timmar före behandlingen, eftersom detta kan också öka risken för blåmärken.

Hur går en Botox behandling till?

Steg ett - Samråd och samtycke

Det är viktigt att förstå att Botox och botulinomtoxin är ett receptbelagt läkemedel. Det är ett obligatoriskt krav att konsultationen utförs av en legitimerade behandlare 48 timmar innan behandling. Detta ger dig tid att överväga allt som togs upp under konsultationen, inklusive riskerna, och ger dig en ” betänketid “.

Vid ankomsten till kliniken kommer din behandlare att fylla i ett detaljerat formulär med personuppgifter och medicinsk historia tillsammans med dig.

Vi kommer att diskutera din sjukdomshistoria och tydliggöra det realistiska, förväntade resultatet av fillerbehandlingen.

Vår Behandlare på JQ.Klinik kommer också att beskriva eventuella biverkningar och fråga om du förstår sammanfattningen av den behandling du ska få.

Denna process ska ta så lång tid som du behöver och ge dig möjlighet att väga fördelarna mot riskerna.

Du kommer att underteckna och datera dina ifyllda formulär och en samtyckesblankett.

Ta dig tid att överväga om det är rätt för dig och var noga med att ställa med dina frågor. 

Visa mer Minimera

Steg två - Gummy smile Behandlingen

Din behandlare på JQ.Klinik kan be dig att ta ett “före” foto. Detta gör vi för vår journal och om du ger samtycke så kan det publiceras på socialamedier.

Din behandlare rengör det område som ska behandlas med en antibakteriell/alkoholisk torkduk. Därefter ber hon dig att röra ansiktet med överdrivna ansiktsuttryck. Detta hjälper oss att identifiera de rätta musklerna att rikta in oss på. 

Din behandlare på JQ.klinik kommer att använda en mikronål, en spruta och en flaska med botulinumtoxin för att injicera små mängder toxin i musklerna under huden. Detta kan vara smärtfritt eller kännas som ett litet stick. Behandlaren kommer att injicera på flera ställen, beroende på vilket eller vilka områden som ska behandlas.

Den slutliga effekten av behandlingen kommer att synas 1-2 veckor efter behandlingen. Vid denna tidpunkt kommer du även att erbjudas en kostnadsfri kontroll återbesök.

Visa mer Minimera

Steg tre - Återbesök

Din behandlare på JQ.Klinik kommer att erbjuda dig en tid för återbesök senast 2 veckor genomförd behandling. Detta för att vi vill säkerställa att både du och vi är nöjda med behandlingen. 

Steg fyra - Upprepad behandling

Beroende på hur snabbt din kropp bryter ner toxinet behöver du en ny behandling 12-24 veckor efter den första behandlingen.

Gummy smile eftervård

Efter din botox behandling för Gummy smile bör du följa samma procedur som övriga botox-injektioner. Du kan fortsätta din vanliga dag. Det är dock viktigt att du följer följande: 

  • Undvik intensiv träning eller andra ansträngande aktiviteter efter injektionen för Gummy smile med Botulinumtoxin.
  • Undvik att dricka stora mängder alkohol efter Gummy smile behandling.
  • Använd ispåsar för att minska blåmärken vid injektionsstället.

Vilka är förekommande biverkningarna av botox-injektion för Gummy smile?

De flesta kunderna på JQ.Klinik tycker att botulinumtoxininjektioner är relativt smärtfria och enkla.

En liten minoritet av kunderna väljer att få en lokal bedövningskräm applicerad på området 20-30 minuter före behandlingen. Om du känner att du har en låg smärttröskel, se till att ange detta i din medicinska journal, så att din behandlare på JQ.Klinik kan applicera krämen tidigt under konsultationen.

Några biverkningar är följande:

  • Tillfälliga blödningar och blåmärken.
  • Mild svullnad
  • Huvudvärk efter behandlingen

Du ska INTE få botulinum-toxin om:

  • Du är gravid eller ammar eller om du försöker bli gravid.

Botox Gummy smile, Hur mycket kostar det?

Botulinum-toxin injektioner debiteras vanligtvis per område, men man kan få bättre priser om man köper flera tillsammans.

En behandling av Botox Gummy Smile hos JQ.Klinik kostar 3100kr.

Rulla till toppen