Botox

BOTOX® eller Botulinum Toxin A är ett naturligt protein. Den aktiva substansen i BOTOX är ett högt framrenat bakterieprotein och läkemedlet har använts inom sjukvården i över 20 år. BOTOX är således ett rent naturmedel utan modifikationer.

BOTOX kan vara farligt om man får stora mängder av läkemedlet i blodcirkulationen. Mängden BOTOX som används vid en behandling är extremt liten - Miljarddelar av ett milligram. För en vanlig behandling av rynkor i pannan och kråksparkarna används 50 enheter. Det som visats vara farligt är ca 3000 enheter i blodcirkulationen. Något säkert fall av allergi har hittills inte rapporterats.

Botox injiceras genom små och mycket tunna nålar och verkar lokalt kring injektionsstället genom att blockera nervimpulser till muskler eller körtlar. Detta orsakar en tillfällig avslappning av muskelfibrer. Effekten av injektionen kommer inom några dagar, utvecklas gradvis och blir synlig maximalt efter 7-14 dagar. Effekten är beroende av given dos och injektionssätt. Effekten av BOTOX kvarstår 3-6 månader beroende på vilket område som behandlas.

Horisontella rynkor i Pannan eller ”argarynkan”, dvs. rynkor mellan ögonbrynen som också kallas för ”Glabella” samt ”Kråksparkarna” vid ögonvrån är de vanligaste behandlingar vi utför med BOTOX. I samband med behandling av rynkor vid ögonvrån kan man göra en ögonbrynslyft som också är väldigt populärt.

Själva ingreppet tar ca. 5 minuter. Med konsultation och fotografering samt efterbehandlingsrekommendationer tar en BOTOX-behandling ca. 30 minuter.

En BOTOX-behandling tar oftast endast några få minuter med några små stick som de flesta upplever som ofarlig. Smärta är dock något individuellt och vissa personer kan uppleva mer smärta än andra. Då kan lokala anestesi användas vid behov för att minsta smärtan. Små nålar och rätt teknik brukar även minska smärtupplevelsen.