Integritetspolicy & Allmänna vilkor

Allmänna villkor
Eftersom din Bokning avser en tjänst vid en bestämd dag eller tidsperiod så gäller ej ångerrätten enligt ”Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” vid bokning på jqklinik.se (Du kan läsa om undantagen i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, i kapitel 2, paragraf 1 och 11). Avbokning kan dock alltid ske inom avbokningsreglerna. I det fall betalning har initierats vid bokningstillfället så kan bokningen avbokas senast 24 timmar innan tidpunkten för den bokade tiden.
Vi använder oss av Journaltjänsten MERIDIQ.
MERIDIQ, ett online journalsystem inom skönhetsbranschen för mindre klinker och behandlare. Systemet är smidigt, enkelt och kan på ett proffsigt sätt administrera patienters behandlingar och medgivanden.
Läs mer på MERIDIQs hemsida för hantering av personuppgifter.

Integritetspolicy
JQ.klinik förstår att den personliga integriteten är viktig för våra besökare, vidare kallade ”användare”.
Följande information är framtagen för att hjälpa våra användare att förstå vilken information vi samlar in från vår webbplats, och hur vi hanterar och använder den information som vi samlar in.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig: JQ.klinik Ab Organisationsnummer: 559042-0732

Informationsinsamling och användning
I samband med att vår webbplats besöks kan vi komma att samla in information från användaren. Vi behandlar endast personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla fungerande webbplatser, och för att kunna hantera webbplatsens innehåll och tjänster.

Logginformation
Då vår webbplats besöks samlas automatiskt standardiserad logginformation in från användarens dator, så som information om vilken webbläsare och version som används, internetleverantör, IP-adress samt datum och tid för åtkomst.
Dessa uppgifter gör det möjligt för oss att tillhandahålla, vidareutveckla och förbättra vår webbplats. Vi kommer inte att försöka ta reda på användarens identitet som ett resultat av besöket på vår webbplats. Vi kommer inte heller att koppla ihop data som samlas in på detta sätt med personlig identifierbar information från annan källa för att identifiera användaren.

Cookiepolicy
JQklinik AB använder cookies på webbplatsen www.JQklinik.se för att optimera besökarens upplevelse. Vid besök på vår webbsida kan information om IP-adress och information om hur besökarens användande av hemsidan går till sparas. Om besökaren inte valt att stänga av funktionen cookies kan även sådana komma att sparas för att samla information vilket görs för att kunna erbjuda ett anpassat innehåll. Vi lagrar cookies endast under så lång tid som det behövs för ändamålet. Vi sparar uppgifter högst 24 månader.

Radering och blockering av cookies
De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt men genom inställningar i din webbläsare kan du blockera och ta bort cookies. Hur detta görs till skiljer sig åt mellan olika webbläsare och går att läsa mer om i instruktionerna till webbläsaren alternativt i den hjälpfunktion som finns i de flesta webbläsare.

Kontaktformulär och e-postkontakt
Då en användare kontaktar oss med en frågeställning och förfrågan via kontaktformulär på vår webbplats kan användaren behöva delge oss med personuppgifter (exempelvis kontaktuppgifter). Vi kommer använda dessa personuppgifter för att besvara/hantera sådana frågeställningar och förfrågningar, och för att hantera vidare korrespondens.
Likaså kan användaren kontakta oss med generella frågeställningar via e-post. I det fallet behandlas personuppgifter som användaren tillhandahåller via e-post. Personuppgifterna används enbart för att behandla sådan korrespondens. Personuppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för insamlingen.

Analysverktyg
Vi använder Google Analytics för att kunna följa användarnas aktiviteter på vår webbplats. Google Analytics är ett webbanalysverktyg från Google Inc. (”Google”) och använder cookies som kan följa användarens inställningar vid besök på vår webbplats. Den genererade informationen (inklusive IP-adress) kommer att bli anonymiserad som standard så att en personlig referens utesluts. Informationen som genereras av dessa cookies överförs vanligtvis till och lagras av Google på servrar i USA. Alla användare har möjligheten att inaktivera cookies i webbläsarinställningarna.
Google använder denna information för att utvärdera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter om användarnas aktivitet på vår webbplats och tillhandahålla oss andra tjänster med anknytning till användningen av vår webbplats. Vi använder denna information enbart för statistiska ändamål.

Tredjepartstjänster
Vi kan komma att samarbeta med en tredjepart för att tillhandahålla tjänsterna beskrivna i denna policy. Vi kommer då att delge de personuppgifter som är nödvändiga för att dessa ska tillhandahålla tjänsterna.

Externa länkar
Vår webbplats kan innehålla länkar till andra organisationers webbplatser. Vi ansvarar inte för integritetspolicy och hantering av personuppgifter på andra organisationers webbplatser.

Användarens rättigheter
Användare har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi lagrar om användaren.
Om personuppgifterna vi har är inaktuella eller felaktiga har användaren också rätt att begära en uppdatering och korrigering av uppgifterna.
Användaren kan också ha rätt att begära radering av personuppgifter vi har om användaren, förutsätt att vi inte har en lagstadgad skyldighet att behålla uppgifterna eller ett legitimt intresse för att behålla sådana uppgifter som väger tyngre.
Om behandlingen av personuppgifter utförs efter samtycke har användaren rätt att när som helst vända sig till personuppgiftsansvarig för att återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen av personuppgifter innan detta återkallades.
Varje begäran om åtkomst, rättelse och radering, liksom återkallning av samtycke, måste göras skriftligen till personuppgiftsansvarig.

Ändring av vår nätintegritetspolicy
Vi kan, från tid till annan, uppdatera denna policy. Vi rekommenderar att användaren återbesöker vår nätintegritetspolicy för att ta del av uppdaterad information om hur vi hanterar integriteten för våra besökare. Senast uppdaterad:
2019-10-31
[email protected]

Rulla till toppen